Gym Glamour
Zapomněli jste heslo?
Zásady ochrany osobních údajů

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ujišťujeme vás, že ochrana vašeho soukromí při používání webových stránek gymglamour.com, včetně ochrany vašich osobních údajů, je pro nás velmi důležitá. Proto poskytnuté osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně a zabezpečení údajů, zejména v souladu s GDPR, přičemž respektujeme

vaše právo na soukromí a vynakládáme nezbytné úsilí, abychom vám zajistili ochranu požadovanou zákonem. Přečtěte si tyto zásady ochrany osobních údajů, kde najdete podrobné informace o našich zásadách zpracování vašich osobních údajů, včetně vašich práv. Používáním webových stránek gymglamour.com souhlasíte s podmínkami jejich provozu.

1. DEFINICE

1.1 Správce– správce vašich osobních údajů, kterým je Daniel Walendziak, který podniká pod společností Gym Glamour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adresa: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava, DIČ: 7011158464, evid. č. REGON: 52599176, zapsanou do Státního soudního rejstříku pod číslem 1049978, provozuje webové stránky a je majitelem internetového obchodu gymglamour.com.

1.2 Osobní údaje – veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné na základě jednoho nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a jiných podobných technologií.

1.3 Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů.

1.4 GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1.5 Webové stránky – internetové stránky provozované správcem na adrese

https://gymglamour.com/

1.6 Uživatel – každá fyzická osoba navštěvující webové stránky nebo využívající jednu nebo více služeb nebo funkcí uvedených v Zásadách, včetně fyzické osoby, která používá internetový obchod gymglamour.com

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

2.1 V souvislosti s používáním webových stránek ze strany uživatele správce shromažďuje údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb, jakož i informace o činnosti uživatele na webových stránkách.

2.2 Tyto Zásady stanoví podrobná pravidla pro nakládání s osobními údaji shromážděnými během používání webových stránek ze strany uživatele a účely, pro které jsou tyto údaje zpracovávány, a to zejména způsob zpracování osobních údajů nezbytných pro realizaci služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek.

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

3.1 Osobní údaje uživatelů webových stránek (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií) a uživatelů, kteří nejsou registrovanými uživateli (tedy osob, které na webových stránkách nemají účet), správce zpracovává:

3.1.1 za účelem poskytování elektronických služeb, pokud jde o poskytování přístupu uživatelům k obsahu shromážděnému na webových stránkách – v takovém případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.2 za účelem zpracování objednávek zboží nebo služeb (řádného zpracování a vyúčtování) zadaných bez registrace na webových stránkách – v takovém případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.3 za účelem vyřizování reklamací – v takovém případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.4 pro marketingové účely správce, které souvisejí zejména s poskytováním obchodních nebo marketingových informací o zboží a službách dostupných na webových stránkách, včetně aktuálních informací, novinek a slev nabízených internetovým obchodem Gym Glamour – v takovém případě je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží a služeb;

3.1.5 za účelem poskytování objednané služby pravidelného zasílání zpravodaje Gym Glamour (pravidelný zpravodaj) – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží a služeb;

3.1.6 pro analytické a statistické účely – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz aktivity uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí a poskytovaných služeb;

3.1.7 za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo obrany proti nim – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.

REGISTRACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

3.2 Osoby, které se zaregistrují na webových stránkách, jsou vyzvány k poskytnutí osobních údajů nezbytných k vytvoření a provozu účtu. Pro usnadnění provozu může uživatel poskytnout další údaje, čímž souhlasí s jejich zpracováním. Tyto údaje lze kdykoli smazat. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné pro vytvoření a vedení účtu a při jejich neposkytnutí nelze účet vytvořit. Poskytnutí ostatních údajů je dobrovolné.

3.3 Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.3.1 za účelem poskytování služeb souvisejících s registrací a vedením účtu na webových stránkách – v takovém případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); a u údajů poskytnutých dobrovolně – je právním základem pro zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.3.2 pro analytické a statistické účely – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz aktivity uživatelů na webových stránkách a způsobu používání účtu, jakož i jejich preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí;

3.3.3 za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo obrany proti nim – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv;

3.3.4 pro marketingové účely správce, zejména související s poskytováním obchodních nebo marketingových informací o zboží a službách dostupných na webových stránkách, včetně aktuálních informací, novinek a slev nabízených internetovým obchodem Gym Glamour – v takovém případě je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží a služeb;

3.3.5 za účelem poskytování objednané služby pravidelného odběru zpravodaje Gym Glamour – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží a služeb.

ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

3.4 Zadání objednávky (nákup zboží nebo služby) uživatelem webových stránek zahrnuje zpracování jeho osobních údajů. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné pro přijetí a vyřízení objednávky a při jejich neposkytnutí nelze objednávku vyřídit. Uživatel může poskytnout další údaje, čímž souhlasí s jejich zpracováním. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

3.5 Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.5.1 za účelem řádného vyřízení zadané objednávky a vypořádání smlouvy na objednané zboží nebo služby – v takovém případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); u údajů poskytnutých dobrovolně – je právním základem pro zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.5.2 za účelem splnění právních povinností uložených správci, vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů, jakož i za účelem potvrzení splnění těchto povinností – v takovém případě je právním základem pro zpracování zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

3.5.3 pro analytické a statistické účely – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz aktivity uživatelů na webových stránkách a jejich nákupních preferencí za účelem zlepšení používaných funkcí;

3.5.4 za účelem případného zjištění a uplatnění nároků nebo obrany proti nim – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv;

3.5.5 pro marketingové účely správce, zejména související s poskytováním obchodních nebo marketingových informací o zboží a službách dostupných na webových stránkách, včetně aktuálních informací, novinek a slev nabízených internetovým obchodem Gym Glamour – v takovém případě je právním základem pro zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží a služeb;

3.5.6 za účelem poskytování objednané služby pravidelného zasílání zpravodaje Gym Glamour – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží a služeb;

3.5.7 pro účely související s průzkumy spokojenosti, zejména zasíláním zpráv na e-mailovou adresu s žádostí o hodnocení (recenzi) nebo vyplnění dotazníku spokojenosti – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v udržení vysoké kvality služeb a spokojenosti uživatelů s nabízeným zbožím a službami.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH NEBO MARKETINGOVÝCH INFORMACÍ OD GYM GLAMOUR

3.6 Pokud uživatel souhlasil se zasíláním obchodních nebo marketingových informací o zboží a službách dostupných na webových stránkách, včetně aktuálních informací, novinek a slev nabízených internetovým obchodem Gym Glamour prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem, budou osobní údaje uživatele zpracovávány za účelem zasílání těchto informací. Základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce, tedy č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v zasílání obchodních nebo marketingových informací v mezích souhlasu uděleného uživatelem (přímý marketing). Uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost jednání, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Uživatel má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu. Údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, nejdéle však do doby, než uživatel odvolá souhlas se zasíláním obchodních nebo marketingových informací elektronicky na poskytnutou e-mailovou adresu, nebo do doby, než uživatel vznese námitku proti zpracování údajů.

PRAVIDELNÉ ZASÍLÁNÍ ZPRAVODAJE

3.7 Pokud uživatel souhlasil s pravidelným zasíláním informací o nabídce správce (pravidelný zpravodaj) prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem, budou osobní údaje uživatele zpracovávány za účelem zasílání těchto informací. Základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce, tedy č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v zasílání informací týkajících se nabídky správce v mezích souhlasu uděleného uživatelem (přímý marketing). Uživatel má právo souhlas kdykoli odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost jednání, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Uživatel má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu. Údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, nejdéle však do doby, než uživatel odvolá souhlas se zasíláním informací týkajících se nabídky správce elektronickou cestou na poskytnutou e-mailovou adresu, nebo do doby, než uživatel vznese námitku proti zpracování údajů.

NÁSTROJ PRO ZASÍLÁNÍ RYCHLÝCH ZPRÁV „ZENDESK CHAT“

3.8 Správce zajišťuje na webových stránkách možnost přímého kontaktu s ním v režimu online (v reálném čase) pomocí nástroje živého chatu „Zendesk Chat“ zabudovaného do webových stránek. Používání nástroje pro zasílání rychlých zpráv Zendesk Chat online ze strany uživatele nevyžaduje, aby uživatel poskytl své osobní údaje. Uživatel může při komunikaci se správcem poskytnout své údaje (jména a příjmení nebo e-mailovou adresu), čímž souhlasí s jejich zpracováním. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Správce začne zpracovávat osobní údaje uživatele i v případě, kdy uživatel dobrovolně poskytne své údaje při komunikaci.

3.9 V případě, kdy bude nástroj pro zasílání rychlých zpráv Zendesk Chat neaktivní (režim offline), může uživatel jeho prostřednictvím zanechat zprávu, na kterou správce odpoví, jakmile bude tento nástroj dostupný. Využití této formy komunikace vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontakt s uživatelem a zodpovězení dotazu nebo poskytnutí informací požadovaných uživatelem. Za tímto účelem uživatel kromě zprávy zadává svou e-mailovou adresu, na kterou má být zaslána odpověď na zadaný dotaz. Pokud tyto údaje uživatel neposkytne, nebude správce moci dotaz zpracovat. Uživatel může poskytnout i další údaje pro usnadnění komunikace nebo vyřízení dotazu (jméno a příjmení). Poskytnutí doplňujících údajů je dobrovolné.

3.10 Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.10.1 za účelem identifikace odesílatele nebo vyřízení jeho dotazu zaslaného prostřednictvím nástroje pro zasílání rychlých zpráv Zendesk Chat – u údajů nezbytných pro navázání kontaktu nebo vyřízení dotazu – v takovém případě je právním základem pro zpracování nezbytnost zpracování za účelem splnění smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.10.2 za účelem identifikace odesílatele nebo vyřízení jeho dotazu zaslaného prostřednictvím nástroje pro zasílání rychlých zpráv Zendesk Chat – u údajů, které nejsou nutné pro navázání kontaktu nebo vyřízení dotazu – v takovém případě je právním základem pro zpracování souhlas uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.10.3 pro analytické a statistické účely – v takovém případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz aktivity a preferencí uživatelů při používání webových stránek a způsobu používání účtu za účelem zlepšení používaných funkcí.

4. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

4.1 Webové stránky používají tzv. soubory cookie. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou počítačové údaje, zejména malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele navštěvujícího webové stránky. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek – například tím, že si zapamatují návštěvy uživatele na webových stránkách a kroky, které provádí. Soubory cookie většinou obsahují název internetové stránky, z které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

4.2 Mechanismus fungování souborů cookie je bezpečný pro zařízení uživatelů.

4.3 Soubory cookie jsou používány pro tyto účely:

a) přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek; tyto soubory pomáhají zejména rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a vhodným způsobem zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;

b)  vytváření obecných statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit strukturu a obsah webových stránek.

4.4 V rámci webových stránek jsou používány dva základní typy souborů cookie, které lze podle doby uložení rozdělit na: soubory cookie relace (session cookies) a trvalé soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webových stránek nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče), tedy po dobu trvání relace. Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do okamžiku, než je uživatel odstraní.

4.5 V rámci webových stránek jsou používány tyto typy souborů cookie:

4.5.1 „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují procházet webové stránky a používat jejich základní funkce, včetně služeb dostupných v rámci webových stránek, např. autentizační soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na webových stránkách;

4.5.2 soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, například pro zjišťování zneužití ověřování na webových stránkách;

4.5.3 „výkonnostní“ soubory cookie, které umožňují shromažďování informací o způsobu používání webových stránek;

4.5.4 „funkční“ soubory cookie, které umožňují „zapamatování“ uživatelem zvoleného nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní, např. u zvoleného jazyka nebo regionu, z kterého pochází uživatel, velikosti písma, vzhledu webových stránek atd.;

4.5.5 „reklamní“ soubory cookie, které umožňují uživateli poskytnout reklamní obsah, jež je více přizpůsobený jeho zájmům;

4.5.6 „sociální“ soubory cookie se ukládají a používají v souvislosti s provozem portálů sociálních sítí integrovaných s webovými stránkami; lze je používat pro ukládání chování a preferencí souvisejících s webovými stránkami sociálních sítí.

4.6 V mnoha případech software používaný k prohlížení internetových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Toto nastavení lze změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání se soubory cookie v nastavení webového prohlížeče nebo aby byl uživatel vždy informován o jejich umístění na zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a způsobu nakládání se soubory cookie jsou dostupné v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Pokud chcete smazat cookies, které byly uloženy na vašem počítači (dokud nezměníte nastavení, nebo během předchozích návštěv stránek), musíte tak učinit ručně ve svém prohlížeči.

4.7 Správce informuje, že omezení nakládání se soubory cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

4.8 Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele mohou být využívány také inzerenty a partnery spolupracujícími se správcem.

4.9 Více informací o souborech cookie je dostupných na adrese www.wszystkoociasteczkach.pl nebo v sekci „Nápověda“ v nabídce webového prohlížeče.

5. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

5.1 Webové stránky obsahují odkazy a reference na externí webové stránky, jejichž vlastníkem není správce. Správce nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za zásady ochrany osobních údajů, které používají správci těchto webových stránek. Pokud se uživatel rozhodne přejít na tyto stránky, činí tak na vlastní riziko. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek, než jim poskytnete své osobní údaje.

5.2 Správce zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících profily správce v sociálních médiích (Instagram, Facebook), které uživatelé poskytli při navázání kontaktu nebo jinou formou interakce na profilu správce (komentáře, lajky, umístění příspěvků a fotografií). Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně v souvislosti s používáním profilu, včetně informování uživatelů o aktivitě správce a propagace zboží správce. Právním základem pro zpracování osobních údajů správcem za tímto účelem je jeho oprávněný zájem (č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v propagaci nabízeného zboží. Správci těchto osobních údajů jsou rovněž vlastníci těchto webových stránek, kteří si určují vlastní pravidla pro zpracování vašich údajů. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými těmito subjekty v záložkách týkajících se ochrany osobních údajů na výše uvedených webových stránkách.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Doba zpracovávání údajů správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Osobní údaje jsou zpravidla zpracovávány nejdéle do okamžiku dosažení cílů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů a po dobu poskytování služby nebo vyřízení objednávky, do odvolání souhlasu nebo podání účinné námitky proti zpracovávání údajů v případech, kdy právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem správce.

6.2 Doba zpracování může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné pro zjištění a uplatnění případných nároků nebo obrany proti nim – v takovém případě budou údaje zpracovávány až do uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky a poté pouze tehdy, pokud to vyžadují platné právní předpisy, a v rozsahu požadovaném platnými právními předpisy. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje nenávratně smazány nebo anonymizovány.

6.3 Zejména v případě zpracování údajů:

6.3.1 za účelem řádného plnění a vypořádání smlouvy na vámi objednané zboží nebo služby – údaje budou zpracovávány nejpozději do doby uplynutí nároků z uzavřené smlouvy;

6.3.2 za účelem splnění právních povinností uložených správci vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů, jakož i za účelem potvrzení splnění těchto povinností – údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu, po kterou to vyžadují příslušné právní předpisy o promlčení veřejnoprávních závazků;

6.3.3 pro marketingové účely správce, zejména související s poskytováním obchodních a marketingových informací o zboží a službách dostupných na webových stránkách, včetně aktuálních informací, novinek a slev nabízených v internetovém obchodě Gym Glamour – údaje budou zpracovávány nejdéle do okamžiku odvolání souhlasu se zasíláním obchodních nebo marketingových informací elektronickou cestou (e-mailem) nebo do okamžiku vznesení námitky proti zpracování;

6.3.4 pro účely poskytování objednané služby pravidelného zasílání zpravodaje Gym Glamour (pravidelný zpravodaj) – údaje budou zpracovávány nejdéle do okamžiku odvolání souhlasu se zasíláním pravidelného zpravodaje elektronickou cestou (e-mailem) nebo do okamžiku vznesení námitky proti zpracování;

6.3.5 pro analytické a statistické účely – údaje budou zpracovávány nejdéle do okamžiku vznesení námitky.

7. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

7.1 Vaše osobní údaje mohou být předávány externím subjektům, které spolupracují se správcem v souvislosti s poskytováním služeb a které podporují správce při poskytování zboží a služeb, zejména:

7.1.1 poskytovatelům IT služeb, subjektům zajišťujícím technickou podporu webových stránek, poskytováním hostingových služeb nebo služeb souvisejících s IT systémy a softwarem v rozsahu, v jakém se podílejí na přípravě, aktualizaci a správě webových stránek, jakož i IT podpory pro procesy zasílání a ukládání údajů, tj. mimo jiné společnosti Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě (ul. Inflancka 4C 00-189 Varšava, č. KRS: 417586, č. NIP (DIČ): 5213630420, která dodává nástroje pro tvorbu e-shopů;

7.1.2 subjektům provozujícím Centrum zákaznické podpory;

7.1.3 subjektům, jako jsou banky, které se podílejí na provádění inkasa, zprostředkovatelům při přijímání a zpracování plateb, tj. mimo jiné společnosti PayPro Spółka Akcyjna se sídlem v Poznani (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, č. KRS: 347935, číslo NIP (DIČ): 7792369887) (dále jen „PayPro“) pro účely související se zpracováním vámi zadaných platebních příkazů obsahujících příkaz k provedení platební transakce (platby) správci;

7.1.4 ubjektům poskytujícím poradenské, finanční, účetní, daňové, auditorské, právní a konzultační služby a služby vymáhání pohledávek;

7.1.5 provozovatelům poštovních služeb a subjektům poskytujícím kurýrní služby (v souvislosti s vyřízením objednávky), včetně společnosti InPost sp. z o.o. se sídlem v Krakově (ul. Wielicka 28, 30-552 Krakov) za účelem doručení zásilky do výdejního boxu nebo přímo kurýrem;

7.1.6 v případě marketingových aktivit mohou být příjemci údajů rovněž mediální domy, reklamní agentury, subjekty poskytující marketingové služby (včetně jejich vybraných zaměstnanců a spolupracovníků), a to v rozsahu, v jakém se podílejí na marketingových aktivitách zboží a služeb správce.

7.2 V případě získání souhlasu uživatele mohou být jeho údaje rovněž zpřístupněny jiným subjektům pro jejich vlastní účely, včetně marketingových účelů.

7.3 Pokud je to podle zákona přípustné a pokud je to nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, vyhrazuje si správce právo poskytnout vybrané informace týkající se uživatele soudům, příslušným orgánům, včetně orgánů činných v trestním řízení, regulačním orgánům nebo právním kancelářím či jiným třetím stranám, které si takové informace vyžádají na základě příslušného právního důvodu a v souladu s platnými právními předpisy.

8. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

8.1 Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně ochrany osobních údajů stanovené právem Evropské unie. Z tohoto důvodu správce předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, pokud je to nezbytné, a s odpovídající úrovní ochrany, tedy na základě právních důvodů uvedených v čl. 44–49 GDPR, zejména prostřednictvím:

8.1.1 spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;

8.1.2 uplatňování standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;

8.1.3 uplatňováním závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorčím orgánem.

8.2 O úmyslu předat osobní údaje mimo EHP správce vždy informuje při shromažďování těchto údajů.

8.3 Zpracování vašich osobních údajů může být přeneseno mimo EHP, protože správce poskytuje na webových stránkách nástroj pro zasílání rychlých zpráv „ZENDESK CHAT“ – nástroj určený pro zákaznický servis za účelem přijímání a vyřizování dotazů od uživatelů, jehož správcem je společnost Zendesk, Inc. se sídlem ve Spojených státech (989 Market Street, San Francisco, CA 94103, Spojené státy) (dále jen „Zendesk”).

8.4 Mezi údaje, které mohou být přenášeny mimo EHP, patří:

a) e-mailová adresa – pokud uživatel používá nástroj pro zasílání rychlých zpráv v offline režimu;

b) e-mailová adresa nebo jméno a příjmení – pokud tyto údaje uživatel poskytne při používání nástroje pro zasílání rychlých zpráv v online režimu (nepovinné údaje);

c) jméno a příjmení – pokud tyto údaje uživatel poskytne při používání nástroje pro zasílání rychlých zpráv v offline režimu (nepovinné údaje);

d) další osobní údaje, které uživatel dobrovolně poskytne při komunikaci přes Zendesk Chat.

8.5 Informace o dohodě pověřující společnost Zendesk zpracováním osobních údajů naleznete na tomto odkazu: https://www.zendesk.com/company/data-processing-form/

8.6 nformace o opatřeních společnosti Zendesk na ochranu údajů naleznete na těchto odkazech: https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/ a https://www.zendesk.com/company/customers-partners/protect-service-data-enterprise-services/

8.7 Zásady ochrany osobních údajů společnosti Zendesk jsou dostupné na tomto odkazu:

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

9. PRÁVA UŽIVATELŮ

9.1 V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo přistupovat ke svým osobním údajům, včetně práva získat kopii těchto údajů;

b) právo požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou osobní údaje nepřesné, nebo jejich doplnění – pokud jsou neúplné, nepřesné nebo došlo k jejich změně;

c) právo požadovat výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) – pokud neexistují důvody pro zpracování, údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, v případě odvolání souhlasu se zpracování, podání námitky z důvodu zvláštní situace, v které jste se ocitli, nebo pokud je výmaz údajů nezbytný pro splnění povinnosti vyplývající ze zákona;

d) právo požadovat omezení zpracování osobních údajů – pokud správce provede opravu údajů, pokud správce bude zpracovávat údaje bez právního základu, avšak vy je nebudete chtít vymazat, pokud správce nebude již potřebovat vaše údaje, avšak sdělíte správci, že tyto údaje budou potřebné k ochraně vašich práv nebo uplatnění vašich nároků;

e) právo na přenositelnost osobních údajů – shromážděných v souvislosti s uzavřenou smlouvou, poskytnutým souhlasem, které máte právo obdržet ve strukturovaném, univerzálním formátu, který je čitelný na běžně používaném mobilním nebo počítačovém zařízení;

f) právo odvolat souhlas – v rozsahu, v jakém jsou údaje uživatele zpracovávány na základě souhlasu, má uživatel právo tento souhlas kdykoli odvolat tak, že kontaktuje správce, čímž není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním;

g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – z důvodu zvláštní situace, v které jste se ocitli, pokud správce nemá nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo bude zpracování nezbytné pro zjištění, výkon nebo ochranu nároků;

h) právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů za účelem propagace zboží a služeb;

i) právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací o této věci a způsobu podávání stížnosti získáte na stránkách https://uodo.gov.pl/

9.2 Žádost týkající se výkonu vašich práv můžete podat:

a) písemně na korespondenční adresu: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava (nejlépe s poznámkou „Osobní údaje“);

b) e-mailem na e-mailovou adresu: info@gymglamour.com

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Ve věcech týkajících se zpracování vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce e-mailem na: info@gymglamour.com nebo poštou na adresu: Gym Glamour, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Varšava (nejlépe s poznámkou „Osobní údaje“).

11. ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. Ke dni provedení změn uvedených v předchozí větě bude aktualizováno datum poslední opravy uvedené v bodě 11.3 níže.

11.2 Jakékoli další dotazy ohledně Zásad ochrany osobních údajů můžete zasílat na tuto e-mailovou adresu: info@gymglamour.com.

11.3 Datum poslední úpravy Zásad: 10. 2. 2021

Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium